Dan studentskih udruga

Dan studentskih udruga je projekt kojemu je cilj upoznavanje studenata Ekonomskog fakulteta sa studentskim udrugama koje djeluju na fakultetu. U sklopu jednog dana, zainteresirani studenti mogu dobiti informacije o prijavama, aktivnostima i projektima od predstavnika studentskih udruga. Projekt omogućuje olakšano prikupljanjanje svih potrebnih informacija koje bi mogle zanimati jednog studenta koji želi postati članom neke od studentskih udruga.Prvi Dan studentskih udruga EFZG-a održan je 16.10.2018. na kojem su se predstavile studentske udruge: