Dan studentskih udruga

Dan studentskih udruga je projekt kojemu je cilj upoznavanje studenata Ekonomskog fakulteta sa studentskim udrugama koje djeluju na fakultetu. U sklopu jednog dana, zainteresirani studenti mogu dobiti informacije o prijavama, aktivnostima i projektima od predstavnika studentskih udruga. Projekt omogućuje olakšano prikupljanjanje svih potrebnih informacija koje bi mogle zanimati jednog studenta koji želi postati članom neke od studentskih udruga.

Prvi Dan studentskih udruga EFZG-a održan je 16.10.2018. na kojem su se predstavile studentske udruge:

Drugi Dan studentskih udruga EFZG-a održan je 9.10.2019. na kojem su se predstavile studentske udruge: