Tjedan modula

Tjedan modula je projekt namijenjen studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb s ciljem da se upoznaju s modulima koje mogu upisati na 4. godini studija. Moduli predstavljaju svoj program i mogućnosti zaposlenja nakon završenog modula. Cilj je studentima na taj način pružiti potrebne informacije koje će im olakšati odabir modula i karijerno usmjeravanje prema preferencijama. Osim toga, cilj je studentima olakšati pravi odabir te ih potaknuti na razmišljanje o onome što žele te da se razvijaju u području koje ih zanima kako bi jednog dana postali vrhunski stručnjaci.

Naša misija je ovim projektom potaknuti studente na upisivanje modula koji im uistinu odgovara, prema njihovim preferencijama, kompetencijama i interesima. Kako bismo to ostvarili, potrebno je studentima približiti svaki modul i omogućiti im prikupljanje informacija koje će ih usmjeriti na donošenje prave odluke.

Pravovremeno i kvalitetno informiranje studenata o ponuđenim modulima ključno je kako bismo imali studente koji će istinski biti zainteresirani za modul koji upišu.

Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije studenti mogu birati jedan od osam ponuđenih modula studija:

  • Analiza i poslovno planiranje
  • Financije
  • Marketing
  • Menadžerska informatika
  • Menadžment
  • Računovodstvo i revizija
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Turizam.

Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.).

Tjedan modula 2019.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


6.5. - 8.5. 2019.

12.00 - 16:00


6.5. - 8.5.2019., 12:00 - 16:00, Info pult

  • Informiranje studenata o modulima

______________________________________

7.5.2019., 14:00 - 16:00, dv.51

  • Kompetencije za uspješnu karijeru

______________________________________

8.5.2019., 10:00 - 12:30, dv. 51

______________________________________

8.5.2019., 14:00 - 15:00, dv.7

______________________________________


Studente/ice treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta - Zagreb.


PRIJATELJ PROJEKTA: