Iskustva studenata

2017./2018.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

2018./2019.

“Iznimno korisno iskustvo stečeno u profesionalnom okruženju gdje sam imao priliku surađivati sa iskusnim i sposobnim zaposlenicima odnosno kolegama koji su u svakom trenutku bili otvoreni i pristupačni za komunikaciju i bilo kakva pitanja.

Smatram da je stručna praksa za mene imala veliki značaj i utjecaj za daljni razvoj profesionalne karijere iz razloga što sam imao priliku vidjeti odvijanje poslovnih procesa u renomiranom poduzeću i dobiti prave smjernice za daljnje unaprjeđenje profesionalnih vještina. “

Marino Marić, Deloitte d.o.o.


2019./2020.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

2020./2021.


Doris Kotrla, Inovatus Usluge d.o.o.


"Zadovoljna sam što sam već na trećoj godini, dobila priliku odraditi praksu u struci. U ovim izvanrednim vremenima, vrlo sam sretna što su me primili u poduzeću Inovatus Usluge d.o.o. Također sam zadovoljna svojim odabirom i što sam u tri tjedna odradila praksu. Ta tri tjedna za mene su bila vrlo izazovna, dinamična i poučna.

Htjela bih napomenuti da je kolegij Stručna praksa jedan od najboljih izbornih kolegija koje sam upisala do sada. Omogućio mi je da se razvijem u profesionalnom ali i u osobnom smislu. Također, htjela bi istaknuti da je za svaku pohvalu što je poduzeće Inovatus Usluge d.o.o. pružilo priliku praktikantima da u ovim izvanrednim vremenima obavljaju praksu online. Svakako ću preporučiti ovaj izborni kolegij svim kolegama na fakultetu. "


Iva Obradović, Exportdrvo projekti d.o.o. (Hotel Academia)

"Izborni kolegiji „Stručna praksa“ studentima omogućava da tijekom 80 sati rada u odabranom poslovnom okruženju steknu praktična i primjenjiva poslovna i organizacijska znanja te razviju osobne kompetencije koje će im pomoći u ostvarivanju uspješne profesionalne karijere na tržištu rada.

Sretna sam što mogu reći da je i meni „Stručna praksa“ omogućila stjecanje praktičnih vještina i primjenu ranijih stečenih teorijskih znanja. Radeći dva puna radna tjedna u Hotelu Academia **** naučila sam puno o komunikaciji, aplikacijama, odnosu prema klijentima, problemima u organizaciji događaja, hotelskom informacijskom sustavu, marketingu, radu u odjelu recepcije, upravljanju rezervacijama i mnogim drugim stvarima.

Osim toga, upoznala sam puno novih ljudi, ostvarila nove kontakte, stekla drage prijatelje i naučila nove stvari. Dinamičnost hotelskog poslovanja u kombinaciji s dobrom atmosferom su, uz edukativni aspekt, definitivno bile neke od odličnih strana odabira ovog izbornog kolegija. "


Vjekoslav Ivan Lovrić, Zagrebačka banka d.d.


"Jako kvalitetan ured za odraditi praksu, naučio sam puno tehničkih znanja o industriji te socijalnih vještina bitnih za rad u velikom trgovačkom društvu i sudjelovanje u radnom timu. Kolege su bili iznimno profesionalni i strpljivi. Stručnu praksu u odjelu Investicijskog bankarstva Zagrebačke banke preporučio bih svakome!"


Dora Halužan, Aranea toys d.o.o.

"Smatram da je ovo svakako jedan od korisnijih kolegija na našem fakultetu koji uvelike pomaže stvoriti percepciju o funkcioniranju poslovnih subjekata i njihovih okruženja. Prije svega kolegij stručne prakse pruža studentu priliku stjecanja radnog iskustva i vještina koje je ključno za daljnji profesionalni napredak. Također veliku prednost ovog kolegija sam pronašla u tome što mi je izrazito pomoglo u definiranju vlastitih profesionalnih afiniteta i potaknulo motivaciju za još većim fokusom ka poslovnim aktivnostima i zanimanjima kojima sam gravitirala dok sam obavljala stručnu praksu. Ovom prilikom bih htjela pohvaliti organizacijski tim Ureda za savjetovanje i razvoj karijera na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, koji svojom profesionalnošću i ljubaznošću pomaže studentima koji žele pristupiti pohađanju ovog kolegija ili jednostavno se dodatno žele informirati. Moje iskustvo je nadasve pozitivno i preporučam svim studentima da se prvenstveno dodatno informiraju o ovom kolegiju,a potom i upišu kolegij stručne prakse."


"Moja očekivanja oko izbornog kolegija „Stručna praksa“ nisu ispunjena.

Smatram da sam ga upisala u krivo vrijeme kada većina poduzeća nisu primala studente zbog pandemije, smanjenog obujma posla ili rada od kuće. S obzirom na to, nisam imala previše izbora oko poduzeća. Čula sam da je Esplanade hotel u konstantnoj potrazi za studentima te sam odlučila ondje odraditi svoju praksu. S obzirom da je branša u kojoj se nalazi Esplanade hotel posebno pogođena pandemijom, smanjili su broj radnika te traže studente za praksu, za vrijeme sezone, da im odrađuju sporedne poslove koje zaposleni ne stignu.

Zbog malog broja radnika, smatram da se meni kao studentu nisu dovoljno posvetili.

Ovaj kolegij nisam izabrala zato što je to kolegij u kojem nema predavanja, ispita, usmenih i sličnih obaveza. Upisala sam ga jer sam zaista htjela naučiti raditi ono o čemu učim u teoriji već sedam godina (4 godine srednje ekonomske škole i trenutno sam 3. godina Ekonomskog fakulteta). Htjela sam da mi praksa u odjelu računovodstva bude definitivna potvrda oko upisa smjera- računovodstvo i revizija.

Smatram da se stručna praksa treba uvrstiti u obavezne kolegije. Trenutno je izborni kolegij, što znači da studenti koji ga ne upišu, nikada neće imati praksu za vrijeme školovanja. Završiti će fakultet s niti jednim radnim satom, a smatram da nema smisla učiti samo teoriju bez da se potkrijepi praksom. Da nisam odlučila upisati ovaj izborni kolegij to bi značilo da bi učila teoriju u svojoj struci, kroz srednju školu te fakultet, devet godina bez praktičnog dijela. Na kraju školovanja moj CV bi bio prazan, te ne bi imala prednosti pri zapošljavanju iako sam diplomirala. No, prije svega ne bi imala iskustva.

Bilo bi mi neugodno da s diplomom budem primljena u neko poduzeće, a ne znam osnovne praktične stvari vezane za svoju struku. Te isto tako smatram da je 80h premalo sati za praksu u pet godina studija.

Svakako predlažem da se budućim generacijama omogući praksa od barem dva mjeseca svake godine studija."

Martina Lović, Esplanade Oleander d.o.o.

Xingtong Liu i Xingye Liu, GoinfoZG d.o.o.

"Prije svega, željele bismo zahvaliti EFZG-u na ovom izbornom predmetu, a drugo, zahvalile bismo se tvrtki GOinfoZG.d.o.o što nam je pružila ovu priliku da provedemo ovo sretno, značajno, i korisno vrijeme prakse sa svojim kolegama.

U poduzeću smo upoznale hrvatsku kulturu i hranu, a istovremeno smo imale priliku kolegama pokazati kinesku hranu i kulturu.

Ova praksa nam je omogućila da dobijemo kvalitetno znanje i praksu ali i da steknemo puno prijatelja, kao i pratktičnih dijelova poslovanja koje ne možemo dobiti na fakultetu."