Specijalistički diplomski stručni studij

Informacije o stručnoj praksi na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva možete pronaći na linku.

Informacije o stručnoj praksi na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje možete pronaći na linku.