Prilike za tebe

Na sljedećim stranicama saznajte više o:


  • Highered - online platformi za pronalazak međunarodne prakse
  • HUP Inicijativi za mlade - projektu za pronalazak studentske prakse u Hrvatskoj
  • Spain Internship - plaćena praksa u Španjolskoj, ali i drugim destinacijama (putem Erasmus+ stručne prakse)


Potičemo te na istraživanje prilika i usavršavanje vaših vještina! Kontaktirajte nas na karijere@net.efzg.hr ako trebate savjetovanje.