Projekti

Na sljedećim stranicama saznajte više o:


  • Business Matchmaker - kratki selekcijski intervjui s poduzećima

  • Dan studentskih udruga - projekt putem kojeg dobivaš informacije o studentskim udrugama i njihovim aktivnostima

  • Tjedan smjerova - projekt namijenjen studentima 3. godine Integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije sa ciljem da lakše odaberu smjer studija


Potičemo te na sudjelovanje na projektima, a sve o njima saznaj na sljedećim stranicama!