Stručna praksa

Izborni kolegij

Sadašnjim studentima Ekonomskog fakulteta Ured za savjetovanje i razvoj karijera može pomoći pri pronalasku stručne prakse. Postoji nekoliko načina za to: