Tjedan smjerova

Tjedan smjerova je projekt namijenjen studentima 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije s ciljem da se upoznaju sa smjerovima koje upisuju na 4. godini studija. Smjerovi predstavljaju svoj program i mogućnosti zaposlenja nakon završenog smjera. Cilj je studentima na taj način pružiti potrebne informacije koje će im olakšati odabir smjera i karijerno usmjeravanje prema preferencijama. Osim toga, cilj je studentima olakšati pravi odabir te ih potaknuti na razmišljanje o onome što žele te da se razvijaju u području koje ih zanima kako bi jednog dana postali vrhunski stručnjaci.

Naša misija je ovim projektom potaknuti studente na upisivanje smjera koji im uistinu odgovara, prema njihovim preferencijama, kompetencijama i interesima. Kako bismo to ostvarili, potrebno je studentima približiti svaki smjer i omogućiti im prikupljanje informacija koje će ih usmjeriti na donošenje prave odluke.

Pravovremeno i kvalitetno informiranje studenata o ponuđenim smjerovima ključno je kako bismo imali studente koji će istinski biti zainteresirani za smjer koji upišu.

Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije studenti mogu birati jedan od osam ponuđenih smjerova studija:

  • Analiza i poslovno planiranje

  • Financije

  • Marketing

  • Menadžerska informatika

  • Menadžment

  • Računovodstvo i revizija

  • Trgovina i međunarodno poslovanje

  • Turizam.

Završetkom se stječe akademski naziv magistar ekonomije, odnosno magistra ekonomije (mag. oec.).

Tjedan smjerova 2021.

17.5. 12:00h - Menadžment - predstavljanje smjera

17.5. 14:00h - Trgovina i međunarodno poslovanje - predstavljanje smjera

18.5. 11:00h - Radionica Razvoj karijernog plana

18.5. 13:00h - Analiza i poslovno planiranje - predstavljanje smjera

19.5. 12:00h - Marketing - predstavljanje smjera

19.5. 15:00h - Menadžerska informatika - predstavljanje smjera

20.5. 12:00h - Financije - predstavljanje smjera

20.5. 13:00h - Turizam - predstavljanje smjera

20.5. 15:00h - Računovodstvo i revizija -predstavljanje smjera

Za studente 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije

Tjedan modula 2019.