Specijalistički diplomski stručni studij

Informacije o stručnoj praksi na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Digitalni marketing možete pronaći na Merlinu (upute dobivene od voditelja studija)

Informacije o stručnoj praksi na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva možete pronaći na linku

Informacije o stručnoj praksi na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje možete pronaći na linku